ȘCOALA PRIMARĂ „MUȘATINII”
GRĂDINIŢA Program Prelungit „Episcop Melchisedec”


PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ‐ documentul care reflectă personalitatea instituției de învățământ cu privire la direcția şi obiectivele de dezvoltare privind toate domeniile funcționale: management, curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare și relații comunitare.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ GPP „Episcop Melchisedec”

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ ‐ conţine normele de organizare şi funcţionare ale Grădiniței P.P. "Episcop Melchisedec”, prevederile sale fiind obligatorii pentru preşcolari, elevi, profesori, personal și părinţi.ORGANIGRAMA GPP „Episcop Melchisedec”

ORGANIGRAMA GPP „Episcop Melchisedec”PLAN MANAGERIAL GPP 2022-2023

PLAN MANAGERIAL GPP 2022-2023Raport Anual GPP 2021-2022

Raport GrădiniţaPDI-GPP

PDI-GPPREGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ Sc. „Mușatinii”

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ ‐ conţine normele de organizare şi funcţionare ale Școlii Primare „MUŞATINII”, prevederile sale fiind obligatorii pentru preşcolari, elevi, profesori, personal și părinţi.ORGANIGRAMA Sc. „Mușatinii”

ORGANIGRAMA Sc. „Mușatinii”PLAN MANAGERIAL Școala Mușatinii 2022-2023

PLAN MANAGERIAL Școala Mușatinii 2022-2023Raport Anual 2021-2022 Școala Mușatinii

Raport ȘcoalăInformare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în unitatea noastră

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituțiilor, rata generală de vaccinare a angajaților este de:

Școala Primară "Mușatinii”- 66% din totalul de 9 angajați
Grădinița P.P. "Episcop Melchisedec”- 60% din totalul de 29 angajați.

Aceste date sunt publicate procentual, prin raportare la numărul total de angajați, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR.