ȘCOALA PRIMARĂ „MUȘATINII”
GRĂDINIŢA Program Prelungit „Episcop Melchisedec”


PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ‐ documentul care reflectă personalitatea instituției de învățământ cu privire la direcția şi obiectivele de dezvoltare privind toate domeniile funcționale: management, curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare și relații comunitare.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ GPP „Episcop Melchisedec”

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ ‐ conţine normele de organizare şi funcţionare ale Grădiniței P.P. "Episcop Melchisedec”, prevederile sale fiind obligatorii pentru preşcolari, elevi, profesori, personal și părinţi.ORGANIGRAMA GPP „Episcop Melchisedec”

ORGANIGRAMA GPP „Episcop Melchisedec”PLAN MANAGERIAL GPP 2023-2024

PLAN MANAGERIAL GPP 2023-2024Raport Anual GPP 2022-2023

Raport GrădiniţaRaport Anual GPP 2021-2022

Raport GrădiniţaPDI-GPP

PDI-GPPREGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ Sc. „Mușatinii”

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ ‐ conţine normele de organizare şi funcţionare ale Școlii Primare „MUŞATINII”, prevederile sale fiind obligatorii pentru preşcolari, elevi, profesori, personal și părinţi.ORGANIGRAMA Sc. „Mușatinii”

ORGANIGRAMA Sc. „Mușatinii”PLAN MANAGERIAL Școala Mușatinii 2023-2024

PLAN MANAGERIAL Școala Mușatinii 2023-2024Raport Anual 2022-2023 Școala Mușatinii

Raport ȘcoalăRaport Anual 2021-2022 Școala Mușatinii

Raport Școală