ȘCOALA PRIMARĂ „MUȘATINII”
GRĂDINIŢA Program Prelungit „Episcop Melchisedec”


PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ‐ documentul care reflectă personalitatea instituției de învățământ cu privire la direcția şi obiectivele de dezvoltare privind toate domeniile funcționale: management, curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare și relații comunitare.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ ‐ conţine normele de organizare şi funcţionare ale Școlii Primare „MUŞATINII”, prevederile sale fiind obligatorii pentru preşcolari, elevi, profesori, personal și părinţi.