img

Activităţi extraşcolare


Școala Primară „MUȘATINII
Grădiniţa cu Program Prelungit „EPISCOP MELCHISEDEC”


„Nu cu forța, ci prin joc, vor învăța copiii”

PLATON

 • Copiii cresc repede, au multă personlitate şi sunt mereu dornici de un pic mai multă independență. Pentru a le completa formarea caracterului, pentru a-i ajuta în consolidarea valorilor şi principiilor, copiii au nevoie pe lângă acumulări cognitive şi competenţe complementare, de deprinderi şi atitudini care să le faciliteze „ independența” - alegerile şi deciziile corecte.
 • Având un colectiv didactic profesionist şi colaboratori exprimentaţi, resurse materiale adecvate, un spaţiu generos și primitor, şcoala noastră are pregatită o ofertă completă de activități extracurriculare, pe parcursul întregului an şcolar, pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor într-o paletă largă de domenii: arte creative, activități fizice și sportive, știință şi descoperire, natură, etc.

Ce abilități dezvoltă activitățile extrașcolare?

 • Activitatea extracurriculară este parte integrantă a demersului didactic cu rol dominant în creşterea şi dezvoltarea talentelor şi personalităţii copiilor. Programul activităților oferind posibilităţi de mişcare, interacţionare, exprimare liberă, descoperire şi experimentare în diverse domenii şi contexte sunt menite să deschidă porţi spre aucunoaştere, stima de sine şi educaţia permanentă.

 • Activitățile extrașcolare au rol esenţial în dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea și comunicarea între copii, integrarea în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv ‐ competenţe absolut necesare oricărui copil pentru reușita în viață.
 • Activitățile instructiv-educative formale este necesar să fie completate de activități extra curriculare pentru al ajuta copiii să dobândească aptitudini necesare integrării cu succes în viața de școlar şi implicit, în cele mai variate situații de viață.
 • Oferta activităţilor extraşcolare

 • Sub sloganul „Suntem o echipă”- colectivul unităţii noastre şcolare, într-un cadru colaborativ sigur şi performant dezvoltă alături de părinţi un parteneriat bazat pe comunicare permanentă şi susţinere privind organizarea celor mai eficiente activităţi extraşcolare. Oferta este propusă, proiectată şi planificată de colectivul didactic, ulterior fiind discutată, stabilită şi desfăşurată în colaborare cu părinţii. Pentru acest an şcolar oferta include următorul set echilibrat activitățile extrașcolare:
  • • concursuri şcolare,
  • • excursii la obiective istorice şi vizite la muzee,
  • • serbări şcolare,
  • • vizionări şi spectacole colaborative cu trupe de teatru,
  • • sărbatorirea unor evenimente şi zile speciale (1 Decembrie, 24 Ianuarie, 8 Marie, 1 Iunie, Ziua Pământului, Ziua Mondială a Apei, Ziua Europei, etc.)
  • • ateliere în colaborare cu părinţii şi invitaţi speciali (pe anumite temă vizind Școala părinţilor)
  • • organizarea unor târguri (de carte, de Crăciun, de Mărţisor, etc.)
  • • tabere pentru copii.

Cluburi şcolare - Școala Primară „MUȘATINII Grădiniţa cu Program Prelungit „EPISCOP MELCHISEDEC”

img
img
Club de creaţie - parte a domniului arte urmăreşte lărgirea orizontului logic-creativ al copiilor. Activităţile acestui club au ca scop proritar încurajarea creativităţii copiilor într-un context relaxant şi un cadru colaborativ, utilizând în mod inovativ materiale neconvenţionale, reciclabile din consumul zilnic sau din natură. Materiale primesc forme şi utilizări noi, estetice şi amuzante prin învăţarea unor noi tehnici de pliere a hârtiei, tehnici de combinare a culorilor, perfecţionarea decupajului, lipirea unor obiecte de dimensiuni reduse, construcţii în spaţiul tridimensional. Proiectare şi derularea acţivităţilor cursului vizează dezvoltarea în paralel cu capacitatea logico-creativă, inventivitate şi abilităţi practice ale copiilor. Rezultatele educative sunt multiple, copiii dobândind în acelaşi timp cunoştinţe generale cu privire la conţinutul fiecărei creaţii, plus valoare a simţului estetic şi abilităţi de manualitate.
img

“Inteligența nu se naște odată cu ființa umană, se dezvoltă.”

Prof. Reuven Feurstein


Club MINDLAB ‐ valorizează conceptul unic MindLab stabilit pe baza principiului - jocurile sunt un puternic instrument educaţional pentru stimulare a gândirii logice. Jocurile de gândire logică contribuie la îmbunătăţirea abilităţilor cognitive şi la conştientizarea parcurgerii propriului proces cognitiv, ajutând în acelaşi timp copii să facă faţă mai bine situaţiilor emoţionale şi sociale. Esenţa programului MindLab este experienţa ludică, în aceeaşi măsură plăcută, captivantă şi emoţionantă, stimulează puternic motivaţia şi entuziasmul copiilor şi este fundaţie solidă a procesului de învăţare bazat pe experiență. Întreaga experienţă MindLab, susţinută de cercetări aprofundate realizate de Universitatea Yale din Statele Unite dovedeşte faptul că metoda MindLab îmbunătăţeşte semnificativ rezultatele testelor de matematică şi comunicare, precum şi alte abilitaţi cognitive şi deprinderi generale necesare vieţii de zi cu zi.
img
Club de dans ‐ activităţile clubului au la bază principiile de educație care vizează dezvoltarea motrica, artistică și psihică. Obiectivele educaţionale urmăresc modelarea copilului din punct de vedere motric şi artistic prin valorificarea universului dansului și în general al mișcării. Dezvoltarea fizică corectă trebuie să înceapă de la o vârstă cât mai mică pentru a asigura o postură sănătoasă și dezvoltarea musculaturii. Cursul urmărește totodată dezvoltarea simțului ritmic și a motricității prin exercții specifice, mărind posibilitățile de coordonare ale copiilor cu muzica. De asemenea, copiii vor învăța să interacționeze, să socializeze și să accepte ideea de toleranță față de ceilalți membrii ai grupului. Cursul adaptat particularităților de vârstă și individual-native ale copiilor pune accent pe jocul care face parte integrantă din procesul educativ, pentru a putea contopi universul cretiv al copilului cu normele didactice impuse de predarea la vârsta preșcolară și școlară.

Școala de Vară


Școala Primară „MUȘATINII” Grădiniţa cu Program Prelungit „EPISCOP MELCHISEDEC”

img
 • Anual unitatea noastră şcolară propune comunităţii şi organizează în perioada vacanţei mari, Școala de Vară pentru preşcolari şi şcolarii ciclului primar. Iniţiativa şi programul activităţilor şcolii se bucură de participare şi apreciere. Prin alternative educaționale centrate pe cunoaştere şi transmiterea de valori și principii, învățare prin joc și implicare activă în activităţi colaborative de comunicare‐relaţionare, activităţile programului acordată atenţie deosebită laturii formative a demersului educativ, cu accent pe comportamentului copiilor şi motivării lor pentru dezvoltate şi valorizare personală.
 • Scopul prioritar al tuturor activităţilor organizate pe parcursul programului Școlii de Vară al Școlii Primare „MUȘATINII” şi Grădiniţa cu Program Prelungit „EPISCOP MELCHISEDEC”este ca: într-un context relaxantrecreativ copiii să îşi descoperire şi dezvolte aptitudinile, abilităţile și talentele native prin activităţi recreativsportive (competiţii, concursuri, etc.), activităţi de cunoaştere şi explorare (vizite la muzee, excursii la obiective istorice, ateliere, cursuri de limbi străine, etc.) activităţi artistice ‐ dans, muzică și arte plastice.
#