CURRICULUM ȘCOLI Primare „MUȘATINII” GRĂDINIŢEI cu Program Prelungit „Episcop Melchisedec”


Lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare utilizate pentru clasa pregătitoare conform Ordinul MEN nr. 3371/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 05.04.2013 şi constituie,


orarul săptămănal al elevilor din intervalul orar 8.00 – 12.00


Comunicare în limba română 5 ore pe săptămână
Limbă modernă 1 oră pe săptămână
Matematică și explorarea mediului 4 ore pe săptămână
Religie 1 oră pe săptămână
Educație fizică 2 ore pe săptămână
Muzică și mișcare 2 ore pe săptămână
Arte vizuale și abilități practice 2 ore pe săptămână
Dezvoltare personală 2 ore pe săptămână
Opțional maximum 1 pe săptămână
#

Programa școlară la Limba română pentru clasa pregătitoare

Exemple de activități pentru elevii clasei pregătitoare, prevăzute de programa școlară națională pentru disciplna Comunicare în Limba română:


 • jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti etc
 • jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului respirator, cu accent pe pronunţia corectă
 • reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonaţiei, în funcţie de intenţia de comunicare (aserţiune, întrebare, exclamaţie, supărare, bucurie etc.)
 • dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme audiate
 • jocuri de exersare a unor reguli de comunicare eficientă, civilizată: vorbire pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii – Exemplu: „Spune şi dă mai departe”, „Repetă şi continuă”, „Statuile vorbitoare” etc.
 • jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor, modificarea finalului
 • crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau desene create de copii
 • recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea formei unui nor cu o literă)
 • exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin colorare, haşurare în interiorul unui contur, înşirare de mărgele
 • jocuri de tip labirint
 • confecţionarea unor felicitări şi bileţele cu litere de tipar rupte sau decupate din reviste, ziare etc.
#

Programa școlară la Matematică și explorarea mediului

Programa școlară pentru disciplina Matematică este obligatorie şi conținuturile prevăzute de acest curriculum trebuie predate toate integral copiii din clasa pregătitoare:


 • compararea numerelor de la 0 la 31, adunări și scăderi
 • ordonarea numerelor, crescător sau descrescător;
 • numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 3 în 3), cu suport intuitiv (ex. pietre/frunze pe care sare o broscuţă, flori din care culege albina polen)
 • jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată (ex.: „Câţi copii pot primi de la tine câte 2 baloane dacă tu ai 10 baloane?” „Un băieţel dă câte 10 jetoane celor 3 colegi ai săi. Câte a dat în total?”);
 • aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei;
 • recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi în materiale tipărite;
 • completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri – nori, soare, vânt etc
 • identificarea unor surse de electricitate (baterii, acumulatori) care asigură funcţionarea unor obiecte;
 • recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei și jocuri de gestionare a unui mic buget – pentru excursie, vizită la muzeu, plimbare în parc, vizionarea unui film etc.

IMPORTANT !

Nu se dau teme la clasa pregătitoare, care este anul pregătitor pentru școală.
La final de clasă pregătitoare, elevii susțin teste de evaluare a capacității de învățare, cu scopul de a depista precoce tulburările de învățare și de a stabili metode specifice de educație, acolo unde este cazul.
#

Lista auxiliarele curriculare utilizate la clasa pregătitoare în anul şcolar 2019-2020

 • Darul literelor, Anca Veronica Tăut, 2014, Editura Sinapsis
 • Semne grafice, Tăbîrcă,M., Manea, A., 2014, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti
 • Evaluare interdisciplinară, Tăbîrcă,M., Manea, A., 2014, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti