Curriculum-ul Școlii Primare „MUȘATINII”
și al GRĂDINIŢEI cu Program Prelungit „Episcop Melchisedec”


Lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare utilizate pentru clasa pregătitoare conform Ordinul MEN nr. 3371/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 05.04.2013 şi constituie,


Aria curriculara/Disciplina clasa pregatitoare clasa I Clasa a II-a
I Limba si comunicare
Comunicare in limba romana 5 7 6
Limba moderna/Lb. Engleza 1 1 1
II Matematica si Stiinte ale naturii
Matematica și explorarea mediuliui/Matematică 4 4 4
Științe ale naturii 1
III.Om si societate
Religie 1 1 1
IV.Educatie fizica sport si sanatate
Educatie fizica 2 2 2
V. Arte
Muzica si miscare 2 2 2
VI. Tehnologii
Arte vizuale si abilitati practice 2 2 2
VI.Consiliere si orientare
Dezvoltare personala 2 1 1
Opțional - Limba Franceză/Engleză 1 1 1
Număr de ore 20 21 21

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 2022-2023

CLASA PREGĂTITOARE ȘI CLASA I - LIMBA FRANCEZĂ
CLASA A II-A - LIMBA ENGLEZĂ

#

Programa școlară la Limba română pentru clasa pregătitoare

Exemple de activități pentru elevii clasei pregătitoare, prevăzute de programa școlară națională pentru disciplna Comunicare în Limba română:


 • jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti etc
 • jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului respirator, cu accent pe pronunţia corectă
 • reproducerea unui mesaj scurt cu schimbarea intonaţiei, în funcţie de intenţia de comunicare (aserţiune, întrebare, exclamaţie, supărare, bucurie etc.)
 • dramatizări ale poveştilor/ fragmentelor din basme audiate
 • jocuri de exersare a unor reguli de comunicare eficientă, civilizată: vorbire pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii – Exemplu: „Spune şi dă mai departe”, „Repetă şi continuă”, „Statuile vorbitoare” etc.
 • jocuri de modificare a poveştilor audiate: schimbarea succesiunii evenimentelor, modificarea finalului
 • crearea unor poveşti orale pornind de la idei/ imagini date sau desene create de copii
 • recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite suporturi (tablouri, cuburi, truse de jucării, asocierea formei unui nor cu o literă)
 • exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin colorare, haşurare în interiorul unui contur, înşirare de mărgele
 • jocuri de tip labirint
 • confecţionarea unor felicitări şi bileţele cu litere de tipar rupte sau decupate din reviste, ziare etc.
#

Programa școlară la Matematică și explorarea mediului

Programa școlară pentru disciplina Matematică este obligatorie şi conținuturile prevăzute de acest curriculum trebuie predate toate integral copiii din clasa pregătitoare:


 • compararea numerelor de la 0 la 31, adunări și scăderi
 • ordonarea numerelor, crescător sau descrescător;
 • numărare cu pas dat ( ex. din 2 în 2, din 3 în 3), cu suport intuitiv (ex. pietre/frunze pe care sare o broscuţă, flori din care culege albina polen)
 • jocuri de extragere repetată a unui anumit număr de elemente dintr-o mulţime dată (ex.: „Câţi copii pot primi de la tine câte 2 baloane dacă tu ai 10 baloane?” „Un băieţel dă câte 10 jetoane celor 3 colegi ai săi. Câte a dat în total?”);
 • aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei;
 • recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi în materiale tipărite;
 • completarea unui calendar pe o săptămână/ lună cu starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri – nori, soare, vânt etc
 • identificarea unor surse de electricitate (baterii, acumulatori) care asigură funcţionarea unor obiecte;
 • recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei și jocuri de gestionare a unui mic buget – pentru excursie, vizită la muzeu, plimbare în parc, vizionarea unui film etc.

IMPORTANT !

Nu se dau teme la clasa pregătitoare, care este anul pregătitor pentru școală.
La final de clasă pregătitoare, elevii susțin teste de evaluare a capacității de învățare, cu scopul de a depista precoce tulburările de învățare și de a stabili metode specifice de educație, acolo unde este cazul.
#

Lista auxiliarele curriculare utilizate la clasa pregătitoare în anul şcolar 2022-2023

 • ,,O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare”- Editura EDU (pentru Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice)
 • ,,Super Safari. Teacher's Book. Teacher's Book. Cambridge University Press. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones and Oana Cristina Stoica (pentru Limba engleză)
 • Religie- Caiet de fișe- Monica Opriș, Ed. Balistica a Patriarhiei Române
#

Lista manualelor și a auxiliarelor la clasa I în anul şcolar 2022-2023

 • MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa I, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2021
 • MANUAL SUPORT: Matematică şi explorarea mediului, clasa I, autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Editura Didactică şi Pedagogică S.A., București, 2021
 • Exersăm cu ROBIK - Caiet de matematică, Ed. Carminis
 • Să dezlegăm tainele comunicării, Ed. Carminis
 • Caiet de scriere, Ed. Carminis
 • Caiet de scriere, Ed. Intuitext
 • Caiet de matematică, Ed. Intuitext
 • MANUAL SUPORT: Religie, Editura Didactică şi Pedagogică S.A., București, 2021
 • Limba engleză - Auxiliar - Super Safari. Teacher's Book. Teacher's Book. Cambridge University Press. Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones and Oana Cristina Stoica
#

Lista manualelor și a auxiliarelor la clasa a II-a în anul şcolar 2022-2023

 • MANUAL SUPORT: Comunicare în limba română, clasa a II-a, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2022
 • MANUAL SUPORT: Matematică şi explorarea mediului, clasa a II-a (autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu), Editura Didactică şi Pedagogică S.A., București, 2022
 • MANUAL SUPORT: Dezvoltare personală clasa a II-a (autori: Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Georgeta Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel, Nicoleta –Sonia Ionică, Editura Ars Libri, 2021
 • MANUAL SUPORT: Muzică și mișcare, clasa a II-a, autor Irinel Beatrice Nicoară, , Editura Litera, 2021
 • MANUAL SUPORT: Arte vizuale și abilități practice, clasa a II-a, autori: Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta -Sonia Ionică, Editura Ars Libri, 2021
 • EDITURA SINAPSIS
 • Matematică și explorarea mediului - auxiliar didactic
 • Dezvoltare personală - caiet de aplicații
 • Ne pregătim pentru teste