img

Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”


Parteneriat educaţional - UNIVERSUL MAGIC AL CĂRȚILOR


Motto:
Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Eşti ca o floare, anume-nflorită
În mâinile mele, care te-au deschis
Tudor Arghezi

Activităţile parteneriatului


 • În lumea fermecată a poveştilor - noiembrie 2019
 • Biblioteca - universul miraculos al cărţilor - decembrie 2019
 • Hora Unirii şi Povestea lui Moş Ion Roată - ianuarie 2020

 • Lumea amintirilor din copilărie lui Ion Creangă - februarie 2020
 • Carte pentru mama ‐ martie 2020
 • Natura prin ochii de copil ‐ aprilie 2020
 • Culorile copilăriei - iunie 2020

Parteneriat cu Şcoala Primară “Hänsel und Gretel“, Iași


Parteneriat educaţional ‐ SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI PENTRU CREȘTERA CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL


Activităţile parteneriatului


“Calitate și eficiență în demersul didactic” activitate metodică - schimb de bună practică lecția demonstrativă, referat și exemple de bune practică utilizare aplicaţiilor interactive ale platformei educaţionale learningapps.org - organizată de colectivul şcolii din Iaşi 26.02.2019
,,Schimburi de bune practici privind beneficiile noilor educații” cea de a doua activitate colaborativă a parteneriatului a fost găzduită, în 31.05.2019, de colectivul unităţii şcolare patronată de Fundaţia ,,Episcop Melchisedec”. Atelierele cu tema: ,,Prietenii buni fac împreună lucruri minunate” au fost urmate de intervenţii metodice ale cadrelor didactice şi opinii ale rezultatelor educative, exprimate de părinţii implicaţi în organizare. Activitatea s-a finalizat cu o sesiune de discuţii metodice, în care au fost propuse şi planificate viitoarele activităţi ale parteneriatului. Activităţile vor viza principalul obiectiv al parteneriatului : diseminarea experimentelor didactice inovative de calitate în educaţia preșcolară, cu accent dominant pe valorizarea practică a noilor orientări ale pedagogiei preşcolare moderne, copilul cu trebuinţele şi nevoile lui de dezvoltare
„Oktoberfest 2019” activitate organizată, în 10.10.2019, de Şcoala Primară “Hänsel und Gretel“ - exemplu de bună practică privind parteneriatul real şcoală‐familie.
img
img

Parteneriat cu Școala „Varlaam Mitropolitul”, Iaşi


Parteneriat educaţional ‐ ȘCOALA PĂRINŢILOR RESPONSABILI


Orice sistem de educaţie rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau de opoziţia părinţilor. Succesul copilului la școală depinde de implicarea părintelui.
Părinţii au abilităţi şi talente, iar odată cu descoperirea şi valorificarea lor, creşte încrederea în ei înşişi şi în abilitatea lor de a-şi sprijini copiii în activităţile şcolare. Colaborarea cu familia ajută şcoala şi părinţii să dezvolte un consens în ceea ce priveşte comportamentele dezirabile, astfel încât copiii să primească un mesaj noncontradictoriu de la şcoală şi de acasă.

Obiective
 • Dezvoltarea abilităţilor parentale în vederea creşterii calităţii vieţii copilului şi familiei.
 • Optimizarea parteneriatului grădiniţă-şcoală-famile.
Tematica activităţilor parteneriatului
 • Pricipalul proiect al familiei este - Copilul nostru!
 • Școala copilului meu este şi şcoala mea
 • Conştientizarea şi asumarea responsabilităţilor asociate rolului de părinte.
 • Cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti.
 • Creşterea implicării părinţilor în activitatea pentru crearea
 • Unui mediu cald şi sigur pentru copil în grădiniţă şi şcoală - creşterea implicării părinţilor
 • Dezvoltarea capacităţii de comunicare părinte-copil.
 • Creşterea capacităţii de autosusţinere a familiei.
 • Interesul părinţilor de a investi în dezvoltarea personală a copiilor.