Oferta educaţională a ȘCOLII Primare „MUȘATINII”
și a GRĂDINIŢEI cu Program Prelungit „Episcop Melchisedec"


Oferta anului şcolar 2023 – 2024Grupe / clase aprobate de I.S.J Neamƫ Nr.clase /grupe Locație Număr locuri
Grupa mică A 1 Grădinița PP „Ëpiscop Melchisedec” 25
Grupa mică B 1 Grădinița PP „Ëpiscop Melchisedec” 25
Grupa mijlocie 1 Grădinița PP „Ëpiscop Melchisedec” 25
Grupa mare 1 Grădinița PP „Ëpiscop Melchisedec” 25
Clasa pregătitoare 1 Școala Primară „MUȘATINII” 20
Clasa I-a 1 Școala Primară „MUȘATINII” 20
Clasa a II-a 1 Școala Primară „MUȘATINII” 20
Clasa a III-a 1 Școala Primară „MUȘATINII” 20

De ce să alegi Şcoala Primară MUŞATINII pentru copilul tău?

 • EDUCAŢIE de CALITATE oferită copiilor cu profesionalism şi dăruire de 4 cadre didactice cu gradul didactic I, cu experienţă în învăţămânul primar şi rezultate recunoscute!
 • NUMĂRUL limitat de elevi în clasă.
 • DOTARE MATERIALĂ foarte bună şi condiţii optime în sala de clasă şi spaţiile auxiliare.
 • PROGRAMUL zilnic oferit elevilor 8 - 17 care asigură copiilor supraveghere calificată privind educarea, formarea şi dezvoltarea cât mai completă a personalităţii, dar şi confortul psihic al părinţilor.
 • SERVIREA micului dejun și a prânzului în şcoală
 • ACTIVITĂŢI AFTER SCHOOLşi activități opționale la alegerea părinţilor şi elevilor, precum și efectuarea temelor de către elevii clasei I.

Informaƫii privind înscrierea în ciclul primar ‐ clasa pregătitoare

#

PRECIZĂRI

 • Învăţământul primar începe cu clasa pregătitoare. Înscrierea la clasa pregătitoare este obligatorie pentru copiii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Ordinea înscrierii nu afectează admiterea copilului în clasa pregătitoare. Singurele criterii sunt cele din metodologie şi cele specifice.

Documente necesare pentru dosarul de înscriere în clasa pregătitoare a ŞCOLII PRIMARE „MUŞATINII

 • Cerere tip de înscriere (obţinută de la secretariatul şcolii).
 • Copie certificat de naștere copil.
 • Copie buletin / carte de identitate de la ambii părinți.
 • Copie hotărâre judecătorească de încredințare a minorului (dacă este cazul).
 • Copie certificat de deces părinte (dacă este cazul).
 • Adeverințe de la locul de muncă de la ambii părinți.
 • Certificat medical de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul).
 • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare.
Informaƫii complete şi detaliate privind calendra înscrierii în sistemul de învățământ primar pentru anul şcolar 2022 - 2023, se găsesc pa site-ul Inspectoratului Școlar Județean NEAMȚ.

Informaƫii privind înscrierea în ciclul preşcolar

#

PRECIZĂRI

 • Educaţia timpurie (0 - 6 ani) este formată din învăţământul preşcolar (2/3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.
 • Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene
 • La grădiniță, în grupa mică, pot fi înscriși și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani, dar numai în limita locurilor disponibile.

Documente necesare pentru dosarul de înscriere în grupele GRĂDINIŢEI cu Program Prelungit „EPISCOP MELCHISEDEC”

 • Cerere de înscriere la grădiniță (obţinută de la secretariatul şcolii/ grădiniței).
 • Adeverințe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal).
 • Copie certificat de naştere copil.
 • Copie buletin părinte/tutore/reprezentant legal.
 • Hotărâri judecătorești (dacă este cazul).
 • Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare.
!!! Dacă sunt mai multe cereri de înscriere, decât numărul de locuri ‐ părinții trebuie să aducă și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.
Informaƫii complete şi detaliate privind calendraul înscrierii în sistemul de învățământ primar pentru anul şcolar 2022 -2023, se găsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean NEAMȚ.

Resurse umane - Colectiv didactic

Cadre didactice Debutanţi Definitivat Grad II Grad I
Învățământ preșcolar 3 3 1 -
Învățământ primar 3 - - 2

Resurse materiale

ŞCOALA Primară „MUŞATINII” are pregătite pentru micii şcolari condiţii optime:


 • Clase cu spații generoase (conform cu normativele impuse prin legislaţia în vigoare) dotată cu:

 • - mobilier specific,

 • - materiale didactice adecvate care susţin explorarea şi învăţarea într-un mediu sigur şi atractiv

 • - echipamente TIC noi (tabla digitala care asigură condiţii la standarde europene pentru desfăşurarea activităţilor educativ-formative.

 • 1 spațiu interior pentru joacă, activităţi recreative, odihnă,

 • 1 teren exterior pentru educaţie fizică şi activităţi autdoor,

 • 1 spațiu cu dulăpioare pentru depozitarea obiectelor personale ale elevilor,

 • 1 cabinet medical,

 • 1 cabinet de consiliere psihologică - logopedie.


Pentru preşcolari GRĂDINIŢEI cu Program Prelungit „EPISCOP MELCHISEDEC” unitatea de învăţământ dispune de:


 • 4 sali de grupă ( spaţii generoase conform normativelor impuse de legislaƫia în vigoare),

 • material didactic specific şi seturi de jucării pentru centrele de interes, echipamente TIC noi şi televizoare care asigură condiţii optime de desfăşurare a activităţilor educativ-formative,

 • 3 săli dotate pentru servirea mesei,

 • 4 dormitoare programul de odihnă,

 • spațiu de joacă exterior pentru activităţi autdoor cu dotare care respectă normativele legislaţiei în vigoare,

 • cabinet medical,

 • cabinet de consiliere psihologică - logopedie.